Install Theme

Your web-browser is very outdated, and as such, this website may not display properly. Please consider upgrading to a modern, faster and more secure browser. Click here to do so.

Ngọc Lam

Hóa ra cô cũng chỉ là kẻ cô độc mà thôi !
Aug 26 '13
Và tôi, một mảng đời chắp vá, giữa xe bus và taxi… Tôi chỉ mong chiếc taxi ấy đưa tôi đi xa, rời xa cái bến đỗ xe bus chen chúc đông người, đi về nơi hạnh phúc… Cho tôi gần anh ấy… thêm một chút nữa thôi… và tôi sẽ chứng minh, khi được gần, tôi sẽ xứng đáng với khoảng cách thật gần như thế đấy…
Nhưng anh ấy đẩy tôi đi xa… Ngang trái thay bởi tôi là đàn bà… còn anh ta… thì rất cần trinh trắng đó…
« Cho em thêm gần anh thêm chút nữa | Gào.

Và tôi, một mảng đời chắp vá, giữa xe bus và taxi… Tôi chỉ mong chiếc taxi ấy đưa tôi đi xa, rời xa cái bến đỗ xe bus chen chúc đông người, đi về nơi hạnh phúc… Cho tôi gần anh ấy… thêm một chút nữa thôi… và tôi sẽ chứng minh, khi được gần, tôi sẽ xứng đáng với khoảng cách thật gần như thế đấy…

Nhưng anh ấy đẩy tôi đi xa… Ngang trái thay bởi tôi là đàn bà… còn anh ta… thì rất cần trinh trắng đó…

« Cho em thêm gần anh thêm chút nữa | Gào.

(Source: wandering-wandering)

  1. wandering-wandering posted this